Home เซตกระโจมอบสมุนไพร เซ็ทกระโจมอบสมุนไพร เซ็ทสุขภาพ (แบบตั้งพื้น)

เซ็ทกระโจมอบสมุนไพร เซ็ทสุขภาพ (แบบตั้งพื้น)

obthai set floor 1obthai set floor 1

สมุนไพรอบตัว เซ็ทสุขภาพ ใช้ในการบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ช่วยให้หลอดลมขยายหายใจสะดวกมากขึ้น เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย

โปรโมชั่นพิเศษ
เซ็ท 7 วัน ราคา
1,490 บาท
เซ็ท 15 วัน ราคา 1,690 บาท
เซ็ท 30 วัน ราคา 1,990 บาท

สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ทาง

สั่งซื้อทาง FACEBOOK
สั่งซื้อทาง SHOPEE
สั่งซื้อทาง LINE

เซ็ทสุขภาพ สูตรนี้เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ รูปร่าง ลดความอ้วน ลดพุง ช่วยให้ผิวพรรณผุดพ่อง เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย

เซ็ทสุขภาพ 7 วัน ราคา 1,490 บาท

เซ็ท 7 วัน ภายในชุดประกอบด้วย

 • กระโจมอบสมุนไพร (แบบตั้งพื้น) 1 หลัง
 • ลูกประคบใหญ่ 1 ลูก
 • สมุนไพร 4 ห่อ
 • ครีมมะขาม 1 กระปุก
 • ถุงผ้าสำหรับใส่สมุนไพรต้ม 1 ถุง

เซ็ทสุขภาพ 15 วัน ราคา 1,690 บาท

เซ็ท 15 วัน ภายในชุดประกอบด้วย

 • กระโจมอบสมุนไพร (แบบตั้งพื้น) 1 หลัง
 • ลูกประคบใหญ่ 2 ลูก
 • สมุนไพร 8 ห่อ
 • ครีมมะขาม 2 กระปุก
 • ถุงผ้าสำหรับใส่สมุนไพรต้ม 2 ถุง

เซ็ทสุขภาพ 30 วัน ราคา 1,990 บาท

เซ็ท 30 วัน ภายในชุดประกอบด้วย

 • กระโจมอบสมุนไพร (แบบตั้งพื้น) 1 หลัง
 • ลูกประคบใหญ่ 4 ลูก
 • สมุนไพร 16 ห่อ
 • ครีมมะขาม 4 กระปุก
 • ถุงผ้าสำหรับใส่สมุนไพรต้ม 4 ถุง