ชุดสมุนไพรอบตัว

การอบสมุนไพร เป็นการนำสมุนไพรสดหรือแห้งหลายๆชนิดมาต้ม เพื่อให้เกิดไอน้ำขึ้นภายในกระโจม ซึ่งนิยมใช้ในการบำบัดและส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น ในการกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ช่วยให้หลอดลมขยายหายใจสะดวกมากขึ้น และใช้รักษาฟื้นฟูในคุณแม่หลังคลอด เพื่อเป็นการอยู่ไฟหลังคลอด ช่วยขับของเสียในร่างกายออกทางผิวหนังในรูปของเหงื่อ ช่วยกระตุ้นการขับน้ำคาวปลาที่ยังตกค้าง เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ทำให้ผิวพรรณสดใส